Leute des Zentrums

     

Adriana Faraś-Bąk
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego 


wrl@powiat.ostroda.pl
 
(89) 642-98-43


Marta Kopańko-Zalewska
Inspektor


marta.kz@powiat.ostroda.pl
(
89) 642 - 98 - 28 


Monika Matusiak
Inspektor 

 
Aleksandra Stelmach
Podinspektor

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska